Najczęściej zadawane pytania

1. Do kogo skierowany jest portal Pracuj w Unii?
 
Portal pracujwunii.eu został stworzony z myślą o właścicielach firm budowlanych i ich pracownikach, którzy zainteresowani są świadczeniem usług budowlanych na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Ideą pracujwunii.eu jest przybliżenie zagadnień związanych z eksportem usług budowlanych do innych krajów członkowskich. 
2. Na czym polega eksport usług budowlanych do innych krajów Unii Europejskiej?
 
Eksport usług budowlanych wewnątrz Unii Europejskiej polega na świadczeniu usług na terenie jednego z krajów członkowskich innym niż kraj, w którym firma posiada swoją główną siedzibę. Eksport usług ma charakter tymczasowy i jest możliwy dzięki delegowaniu pracowników do pracy za granicą.
3. Na czym polega delegowanie pracowników do pracy za granicą?
 
Oddelegowanie to wysłanie pracownika do wykonania określonej pracy w miejscu realizacji usługi budowlanej za granicą. Ma charakter tymczasowy i po zakończeniu zlecenia pracownik wraca do kraju. Przez cały okres oddelegowania pracownik pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą, gdyż oddelegowanie jest rodzajem polecenia służbowego, które pracownik wykonuje. Tymczasowe oddelegowanie pracownika do pracy na terenie jednego z krajów członkowskich jest możliwe dzięki swobodzie przepływu pracowników, która stanowi jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.
4. Jakie warunki musi spełnić firma, by móc eksportować usługi budowlane wewnątrz Unii Europejskiej?
 
Osoba zainteresowana świadczeniem usług budowlanych za granicę, musi posiadać zarejestrowaną firmę na terenie jednego z krajów europejskich, który stanowi jednocześnie główny obszar jej działalności. Eksport usług jest bowiem świadczeniem wykonywanym tymczasowo. Właściciel firmy, chcąc oddelegować pracowników do pracy za granicą, musi zatrudniać ich na podstawie umowy o pracę, a w związku z samym delegowaniem musi zorganizować szereg formalności prawnych i administracyjnych. W tym zakresie warto współpracować z firmą, która specjalizuje się w kontaktowaniu zagranicznych zleceniodawców z podwykonawcami z Polski, gdyż oprócz przedstawiania ofert zapewniają one kompleksową obsługę w zakresie organizacji wszelkich spraw formalnych, tłumaczeń, negocjacji. 
5. Czy pracownik oddelegowany za granicę jest ubezpieczony?
 
Tak. Pracownik oddelegowany do pracy za granicą wykonuje tam pracę jedynie przez określony czas, jako pracownik firmy polskiej. Nieprzerwanie podlega więc polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie A1, które zwalnia pracodawcę z rejestrowania pracownika w zagranicznej instytucji zabezpieczenia społecznego oraz z opłacania tam składek. Dokument A1 jest wydawany w Polsce przez oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
6. Czy pracodawca opłaca składki ZUS dla pracownika oddelegowanego?
 
Tak. Polski pracodawca, który jedynie tymczasowo deleguje swoich pracowników do pracy na terenie innego kraju Unii Europejskiej zobowiązany jest do opłacania składek ZUS dla pracownika delegowanego, ponieważ jest on przez niego nieprzerwanie zatrudniony. Należy pamiętać, że pracownik nie może przebywać jednorazowo na delegacji dłużej niż 24 miesiące, ponieważ po tym okresie zacznie podlegać zagranicznej instytucji zabezpieczenia społecznego.
7. Czy pracownik przebywając na delegacji może wykorzystać urlop wypoczynkowy?
 
Wszelkie sprawy związane z urlopem wypoczynkowym należy konsultować bezpośrednio z pracodawcą, ponieważ to on jest osobą decydującą w tej kwestii. Nie istnieje żaden przepis prawny, który zabraniałby udzielenia urlopu pracownikowi oddelegowanemu w miejscu oddelegowania, jednak należy pamiętać, że termin urlopu musi być zawsze zaakceptowany przez pracodawcę, a ten ma prawo do jego nieudzielenia w terminie gdy obecność pracownika jest konieczna do wykonania zlecenia.
8. Czy pracownik może odmówić, kiedy pracodawca proponuje mu wyjazd na delegację?
 
Oddelegowanie ma formę polecenia służbowego, dlatego pracownik nie może odmówić, kiedy pracodawca postanawia oddelegować go do wykonywania pracy za granicą (wyjątek stanowią sytuacje, kiedy pracownikiem delegowanym ma być kobieta w ciąży lub osoba opiekująca się dzieckiem do lat czterech).
Korzyści płynące z tymczasowego świadczenia usług za granicą są duże, dlatego nie należy mieć wątpliwości co do tego, czy warto skorzystać z opcji tymczasowego oddelegowania. Większe zarobki (wg stawek minimalnych obowiązujących w kraju oddelegowania), podnoszenie kwalifikacji, możliwość zdobycia doświadczenia - to argumenty, o których warto pamiętać.
9. Jak długo trwa delegacja?
 
Czas trwania delegacji jest całkowicie uzależniony od przedmiotu i rodzaju kontraktu, od harmonogramu prac. Od strony prawnej nie istnieje żaden minimalny okres delegowania, jednak ze względu na kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym większość pracodawców nie decyduje się na delegowanie pracowników na okres przekraczający 24 miesiące.
10. Czy podczas zagranicznej delegacji pracownik polskiej firmy może korzystać ze świadczeń lekarskich w kraju oddelegowania?
 
Pracownik oddelegowany w celu realizacji zlecenia budowlanego może korzystać ze świadczeń służby zdrowia w kraju oddelegowania. W tym celu przed wyjazdem powinien zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, EKUZ. Karta ta wydawana jest przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, po okazaniu formularza A1. Jeżeli pracownik zgłosi się z EKUZ do placówki, w której opieka medyczna jest bezpłatna dla obywateli danego kraju, wówczas będzie mógł bezpłatnie się leczyć, a koszt tych świadczeń będzie zwrócony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy jednak pamiętać, że w wielu placówkach zagranicznych opieka medyczna jest odpłatna. W takim wypadku uzyskanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych nie będzie możliwe nawet wtedy, kiedy pracownik posiada kartę EKUZ.
11. Czy pracownik oddelegowany tymczasowo za granicę, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę?
 
Nie. Wysokość wynagrodzenia zmienia się, a wynika to z unijnej dyrektywy o delegowaniu. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wynagrodzenia zgodnego ze stawkami obowiązującymi w kraju oddelegowania.
12. Czy aby pracować za granicą trzeba znać język obcy?
 
Większość zleceniodawców wymaga, aby w ekipie podwykonaców kilku pracowników posługiwało się językiem obcym. Jest to niezbędne do poprawnej komunikacji na placu budowy.
Wiele polskich przedsiębiorst budowlanych decyduje się na współpracę z firmami, które specjalizują się w kontaktowaniu ze sobą zagranicznych firm budowlanych i organizowaniu kontraktu. Dbają one wówczas o to, by na miejscu wykonywania zlecenia obecny był koordynator, który pomaga pracownikom w codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz na placu budowy. W takiej sytuacji znajomość języka obcego przez pracowników nie jest wymagana. 
13. Czy kontakty proponowane przez firmy zagraniczne są legalne?
 
Przed podjęciem współpracy z zagranicznym zleceniodawcą należy sprawdzić jego wiarygodność i wypłacalność finansową, aby nie paść ofiarą oszustwa. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak współpraca z firmą, która zajmuje się kontaktowaniem zleceniodawcy z polskimi podwykonawcami i szuka dla nich ofert budowlanych, bo wtedy można mieć pewność, że działaność firmy poszukującej podwykonawcy jest sumiennie zweryfikowana, a przedstawiana oferty pracy legalna i bezpieczna.
14. Jakie są korzyści tymczasowej delegacji za granicę?
 
Pracownik oddelegowany przez firmę zatrudniającą do wykonywania tymczasowej pracy na terenie jednego z krajów UE pozostaje w stosunku pracy z polskim pracodawcą, dzięki czemu jego zatrudnienie jest stabilne. Wszystkie składki są nieprzerwanie opłacane, a po powrocie pracownik ma zapewnioną kontynuację zatrudnienia. Ponadto, tymczasowe oddelegowanie niesie ze sobą korzyści finansowe, ponieważ pracodawca zapewnia pracownikom delegowanym wynagrodzenia zgodnego z obowiązującymi w danym kraju stawkami minimalnymi.
Zdobycie doświadczenia, podnoszenie kwalifikacji, praca w międzynarodowym zespole - to dodatkowe korzyści płynące z pracy przy projektach budowalnych podczas zagranicznego delegowania.
 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 PracujewUnii.eu
Realizacja: CePixel