Polityka prywatności portalu PracujwUnii.eu

Dane osobowe przekazywane w formularzu kontaktowym są przetwarzane przez firmę KomFort Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej “Spółką”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 71, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000255059, NIP 5213384754, REGON 140517039, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe to dane zebrane przez nas w banku danych naszego serwisu oraz w wewnętrznym systemie zarządzania informacjami. Są to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

Powierzone nam dane osobowe mogą zostać wykorzystane w zakresie:
  1. niezbędnym do nawiązania kontaktu z osobą zainteresowaną pracą przy realizacji zleceń budowlanych dzięki oddelegowaniu z ramienia firmy zatrudniającej,
  2. przesyłania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie od nas takiego rodzaju informacji, np. w formie newslettera. Użytkownik zostanie zapytany czy chce otrzymywać newsletter podczas uzupełniania formularza kontaktowego

Firma KomFort Polska Sp. z o.o., właściciel serwisu internetowego pracujwunii.eu, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

Dane mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy będzie to konieczne w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Spółką a pracodawcą użytkownika.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może pozbawić cię szansy na oddelegowanie do pracy za granicą przez firmę cię zatrudniającą, ponieważ Spółka nie otrzyma informacji o zainteresowaniu ze strony potencjalnego podwykonawcy.


POLITYKA COOKIES
Serwis pracujwunii.eu zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu pracujwunii.eu


Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a Użytkownicy mogą, lecz nie muszą, być o tym powiadomieni.
 
 
Poszukujesz pracy za granicą?
 
Dowiedz się więcej
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 PracujewUnii.eu
Realizacja: CePixel